Op Texel werken Port4Innovation1 en Stichting Blauwe Polder aan de ontwikkeling van een (inter)nationaal erkend Marine Science & Innovation Centre.

Blue Growth Marine Science & Innovation Centre Texel

Texel is één van de meeste populaire vakantiebestemmingen van ons land. Toeristen en dagjesmensen uit binnen- en buitenland komen tot rust in de natuur van het eiland. Maar Texel kent ook vele unieke bedrijven, kennisinstituten en instellingen, die zich richten op maritiem- en marien-onderzoek, innovatie en kennisdeling. Dit maakt het eiland de ideale locatie voor een in mariene gespecialiseerd kennis en -innovatiecentrum. De eerste stap op weg naar het ontwikkelen van een duurzaam innovatieve broedplaats op Texel voor de gehele marien-georiënteerde sector is gezet: Port4Innovation1 en Stichting Blauwe Polder werken aan de realisatie van een (inter)nationaal erkend Marine Science & Innovation Centre in ’t Horntje op Texel.
Ontwikkeld op Texel, wereldwijd uitgedragen
Door middel van samenwerking en het bundelen van krachten versterkt het Blue Growth Marine Science & Innovation Centre Texel lokale en regionale activiteiten en wordt de haalbaarheid van nieuwe projecten vergroot. De ontwikkelde en vergaarde kennis en kunde wordt ingezet om antwoorden te vinden op vragen in relatie tot de zee, de overgang van zee naar land en zee-gerelateerde activiteiten op land. De ecologisch verantwoorde en duurzaam economische bedrijvigheid die het centrum creëert heeft een direct effect op lokaal en regionaal gebied. Maar, dat is pas het begin. Uiteindelijk ontwikkelt het centrum ecologisch verantwoorde en duurzame oplossingen voor (toekomstige) problemen wereldwijd.

Polder ’t Horntje vormt de ideale basis van het Blue Growth Marine Science & Innovation Centre Texel. Het door dijken omsloten gebied kent een vrijwel geheel wetenschappelijk bestemmingsplan. De kracht van de locatie komt voort uit de reeds aanwezige kennis van marien-onderzoek (NIOZ), de beschikbare faciliteiten, (buiten)testlocaties met zilte grond en de beschikbaarheid van vers zeewater. Daarnaast draagt ’t Horntje bij aan valorisatie van wetenschappelijke kennis naar duurzame economische bedrijvigheid en beschikken de in de polder gevestigde mkb-bedrijven over unieke kennis en kunde. 
Duurzame teelt van zeewier en schelpdieren, onderzoek naar nieuwe vormen van visserij, het omzetten van zeewater naar drinkwater en een duidelijke link naar groene energie; Blue Growth creëert duurzame oplossingen. Ontwikkeld op Texel, uitgedragen over de hele wereld.
Terug naar Blue Growth
Duurzame teelt van zeewier en schelpdieren, onderzoek naar nieuwe vormen van visserij, het omzetten van zeewater naar drinkwater en een duidelijke link naar groene energie; Blue Growth creëert duurzame oplossingen. Ontwikkeld op Texel, uitgedragen over de hele wereld.

‌Voorbeelden van onderwerpen, activiteiten en projectkaders zijn onder meer:

Natuur- en voedseltransitie
   - duurzame teelt van zeewier en schelpdieren op nieuwe locaties
   - ontwikkeling van tussendijkse gebieden voor nieuwe exploitatie
   - onderzoek naar nieuwe vormen van (circulaire) visserij

Water- en energietransitie
   - koppeling met duurzame energie en innovatieprojecten als golfenergie
   - het energieneutraal omzetten van zeewater in drinkwater

Kennisontwikkeling en kennisdeling
   - vraaggestuurde opleidingen en cursussen in samenwerking met Hbo’s en universiteiten
   - organisatie van netwerkbijeenkomsten, evenementen en festivals

Duurzaamheid en kwaliteit
   - ontwikkeling van internationale duurzame biologische certificering van nieuwe voedselproducten

Investeringen in onroerend goed
   - onderzoeksfaciliteiten waarin ruimte is voor innovatie, valorisatie en educatie
Samenwerking vormt de sleutel tot succes. Door het bundelen van krachten versterken en verbeteren activiteiten, projecten en investeringen elkaar. Met haalbare ecologische verantwoorde en duurzame oplossingen als blijvend resultaat.
Het Blue Growth Marine Science & Innovation Centre Texel is een samenwerking tussen:

   - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
   - Waddenwier BV
   - Seaport Texel BV
   - Control Union
   - Stichting Texels Museum
   - Stichting Energy Port/MCN en Blue Growth Holland
   - TexLab
   - Salt Farm Foundation
   - TexNEW
   - Hortimare
   - Gemeente Texel
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers