Eagle Access:
‌Maritieme innovatie door middel van Port4Innovation1 Business Support

maritieme innovatie

Port4Innovation1/Blue Growth Business Support ondersteunt (door)starters met het opstellen van een Business Plan en het verkrijgen van financiële middelen om hun innovaties uit te voeren en te testen in pilots, hun diensten of productie verder uit te bouwen en zo hun ideeën en dromen tot een gezond en duurzaam bedrijf te ontwikkelen.

Port4Innovation1/Blue Growth is mede initiator van de Community of Practice Blue Innovation NS 2030. Zo werken we gezamenlijk aan innovatieve - en duurzame bijdragen: dat is van belang op de steeds drukker wordende Noordzee die steeds meer functies krijgt waarbij multi-use een gegeven wordt.

In dit specifieke geval betreft het een belangrijke innovatie voor de maritieme- en offshore energie sector en het veilig werken op zee: Eagle Access:
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers