De corrosietool van Port4Innovation1 voorspelt op basis van slijtage onderhoudsactiviteiten. Een inzichtelijk beeld van vervanging en onderhoud kan een kostenbesparing van twintig tot veertig procent opleveren.

Corrosiemodelleringstool en duurzame materialen

In de maritieme sector vormen de ondersteuning van servicelogistiek en het onderhoud van systemen belangrijke onderdelen van de exploitatiekosten. Aan de ene kant door de complexiteit en hoge kapitaalwaarde van de bedrijfsmiddelen die in deze sector worden gebruikt, aan de andere kant door de zeer wisselende en over het algemeen moeilijke omstandigheden voor schepen en subsystemen.

Bedrijfsmiddelen in deze sector worden vaak wereldwijd en op afgelegen locaties ingezet. Dit maakt dat onverwacht onderhoud extreem hoge kosten met zich meebrengt. Daarom vindt voornamelijk preventief onderhoud plaats op basis van planning. Zo wordt onderhoud en vervanging uit voorzorg bijvoorbeeld elke vijf jaar verricht, terwijl het materiaal mogelijk tien jaar lang probleemloos mee kan. Een kostbare en vooral onnodige verspilling van geld én goede materialen.
Port4Innovation1 ontwikkelt een corrosietool waarmee op basis van slijtage onderhoudsactiviteiten voorspeld kunnen worden. De corrosiemodelleringstool helpt eigenaren van assets, schepen of installaties, serviceverleners en logistieke partners bij het efficiënter inrichten van vervanging en onderhoud. Feitelijk kan deze voorspelling een kostenbesparing van twintig tot veertig procent betekenen.

In de Kop van Noord-Holland zijn bijna driehonderd bedrijven gevestigd, die zich richten op het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. Port4Innovation1 wil de beschikbare resultaten van onderzoeken naar corrosie en de hoogwaardige opgedane kennis verzamelen en toegankelijk maken voor het mkb en bedrijven met vragen over corrosie en duurzaam materiaalgebruik. De eerste stap is het ontwikkelen van een database, waarin type materialen, toepassingen en de daarbij behorende omgevingscondities en corrosieprocessen worden opgenomen. Met behulp van deze data kunnen belangrijke corrosievoorspelmodellen geïdentificeerd worden.
Een up-to-date database met waardevolle informatie over corrosie op basis van zowel theoretisch- als praktisch onderzoek, vormt het online portal voor bedrijven die zich richten op onderhoudsactiviteiten. Deze informatie draagt bij aan efficiënter en sneller werken en verlengt in veel gevallen de levensduur van bedrijfsbezittingen.
Tientallen mkb-bedrijven krijgen toegang tot deze waardevolle informatie. Informatie en kennis die eerder niet of niet gemakkelijk toegankelijk was. Dit samenwerkingsverband zet de valorisatie van deze technologie in gang, waardoor de corrosietool breder in de markt gezet kan worden. Verschillende mkb-bedrijven nemen inmiddels deel aan dit project, dat in de toekomst leidt tot tientallen nieuwe projecten, bruikbare resultaten en fundamentele (nieuwe) duurzame inzichten. Deze kennis alleen al draagt bij aan een mogelijke kostenbesparing tussen de tien en vijftig procent; bijvoorbeeld door proactief onderhoud, beter geplande onderhoudsprocedures en productie met nieuwe materialen.
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers