Port4Innovation1 stoomt starters en groeiers klaar voor financiering door het aanbieden van een maatwerkadviestraject. Daarnaast krijgen ondernemers toegang tot de financieringsmarkt, het MCN-ecosysteem en andere regionale ecosystemen.

Business support om op te bouwen

Het ophalen van financiering voor de start of groei van een bedrijf of de ontwikkeling van een nieuwe dienst of innovatief product, is voor veel ondernemers geen ‘business as usual’. Net als elke onderneming, is ook elk idee uniek. Dit maakt dat een financieringstraject in elke situatie om een maatwerkaanpak vraagt en het uittekenen van een algemeen succesconcept vrijwel onmogelijk is. Wat ambitieuze ondernemers wel in gemeen hebben is dat, wanneer zij op zoek zijn naar financiële steun om hun droom, een nieuw product of unieke dienst te realiseren, goed voorbereid moeten zijn en over een duidelijk groei- en investeringsplan beschikken. 
Gesteunde bedrijven
Abandonment Brothers
Blauwe Polder
Blue Linked
CIV Offshore Shipping
Eagle Access
Envinity
Fa. Veul
Hygro
Keykeg
Opti Innovations
Rolan Robotics
Skoon
Sustenso
TekPark
‌Den Helder
The Tides
Om ondernemers te ondersteunen bij de voorbereiding op het vinden van financiers en investeerders, start Port4Innovation1 het project Business Support. Starters en groeiers willen snel kunnen schakelen als een mogelijkheid of uitdaging zich voordoet. Maatwerkadvies, toegespitst op de unieke situatie van een ondernemer, en onafhankelijkheid zijn bij het inwinnen van informatie en de begeleiding belangrijke voorwaarden. Voorwaarden waar Business Support aan voldoet.

Waar let een investeerder per ontwikkelfase op? Welke informatie heeft een investeerder nodig? Om de investeerder te overtuigen van het toekomstige succes en de slagingskans te vergroten, moet een ondernemer de taal van een financier spreken - of tenminste begrijpen - en over de benodigde kennis beschikken. Daarnaast is het belangrijk dat de startende of doorgroeiende onderneming een duurzaam en schaalbaar businessmodel heeft. Dit betekent dat de onderneming de juiste oplossing voor een probleem heeft, een product ontwikkelt dat een marktvraag beantwoordt en dat klanten nu en in de toekomst bereid zijn te betalen voor deze oplossing.
De één-op-één-begeleiding van het maatwerkadviestraject van Port4Innovation1 leidt aantoonbaar tot het aantrekken van kapitaal voor gescoute initiatieven en geselecteerde ondernemers.
Via het maatwerkadviestraject van Port4Innovation1 worden starters en groeiers klaargestoomd voor een succesvolle match met mogelijke investeerders. Daarnaast krijgen zij toegang tot verschillende ecosystemen, die regionale bedrijven en organisaties verbinden. De begeleiding tijdens een één-op-één-maatwerktraject wordt verzorgd door ervaren, professionele adviseurs met een groot netwerk binnen de financiële wereld. Na het ‘investment ready’ maken van een onderneming, wordt de propositie onder de aandacht gebracht van mogelijke financiers en, indien nodig, wordt de ondernemer begeleid bij het sluiten van de deal.

Met het project stimuleert en ondersteunt Port4Innovation1 kansrijke innovaties binnen de lokale economie. Naar verwachting scout en benadert Port4Innovation1 zo’n vijftig startups en mkb-bedrijven; vijftien van deze partijen komen in aanmerking voor maatwerkbegeleiding. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar twee speerpunten: de corrosiemodelleringstool en zeewier.

‌Andere activiteiten die georganiseerd worden binnen Business Support bestaan uit het verzorgen van masterclasses over onderwerpen als: ‘Investment Readiness’, ‘Informal investing’, ‘Venture Capital and Private Equity’, ‘Crowdfunding’, ‘Financieel modelleren en business planning’, ‘Deal Closing en onderhandelen’ en ‘Pitchen voor investeerders’.
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers