Blue Growth is een internationale langetermijnstrategie om duurzame groei in de mariene en maritieme sector te ondersteunen. Zeeën en oceanen zijn aanjagers van de Europese economie en bieden kansen voor innovatie, slimme en toekomstbestendige groei.

Zeewier; de nieuwe basis voor Blue Growth

De wereldbevolking groeit. We leven gelukkiger, gezonder - en dus langer. Door deze positieve ontwikkeling staan we voor een aantal grote uitdagingen: hoe voeden we de wereld op een duurzame manier, zonder dat dit ten koste gaat van biodiversiteit; en wat is ons antwoord op klimaatproblematiek? Blue Growth vindt de oplossing voor het duurzaam produceren van voedsel en energie op zee.
Eén van de duurzame bronnen voor voedingsstoffen, energie, brandstoffen en de farmaceutische en cosmetische markt die oceanen en zeeën bieden is zeewier. Deze groene grondstof is zowel in kleine als grote hoeveelheden interessant voor talloze toepassingen. In groot volume kan de biomassa worden omgezet in energie en brandstof, kleine hoeveelheden fijnchemicaliën van zeewier dienen als grondstof voor medicijnen en voeding. Niet voor niets wordt zeewier ‘de groente van de toekomst’ genoemd en zet Nederland fors in op de zeewierteelt.

Port4Innovation1 brengt de ontwikkeling van zeewier in een stroomversnelling. Samen met verschillende regionale bedrijven en kennis- en onderzoekscentra wordt gewerkt aan het snel (en betaalbaar) op gang brengen van de zeewierstroom, het optimaliseren van de economische opbrengst van zeewier en het opbouwen van een internationale waardeketen voor deze duurzame industrie. Door samen te werken aan het verhogen van het rendement en de opbrengst van zeewier, krijgt deze groene markt een impuls en staat de Kop van Noord-Holland - met alle aanwezige kennis, kunde en ervaring - aan de basis van het verwerken van deze nieuwe grondstof.
Eiwitrijke zeewiersoorten zijn op termijn mogelijk vervangers van sojaschroot, zeewier met een hoog gehalte aan suikers is een potentiële grondstof voor biobrandstoffen en deze ‘groente van de toekomst’ kan ook als duurzame bron voor betaalbare duurzame energie dienen.
Binnen het project wordt onder meer onderzoek gedaan naar grootschalige zeewierteelt, het oogsten van wild zeewier en het telen van duurzaam biologisch zeewier op het vaste land. Door vervolgens processen te ontwikkelen om hoogwaardige stoffen uit zeewier te winnen, dragen Port4Innovation1 en regionale kennisinstellingen bij aan de valorisatie van de duurzame grondstof. Daarmee wordt de basis gelegd voor een internationale waardeketen met zeewier als bron voor voeding, cosmetica, medicijnen, brandstof en bemesting.
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers