We moeten nadenken over nieuwe, verantwoorde strategieën en betere technieken om duurzame groei te garanderen.

BLUE GROWTH: DE BLAUWE REVOLUTIE

In 2050 hebben bijna 9,5 miljard mensen wereldwijd voedsel en drinkwater nodig. Het voeden van al deze monden legt een enorme druk op onder meer de voedselproductie. Een sector die nu al onder hoogspanning staat. Natuurlijke bronnen raken uitgeput en bovendien is deze industrie een drijvende kracht achter de klimaatproblematiek. Dit maakt dat we als wereld moeten nadenken over nieuwe, verantwoorde strategieën en betere technieken om een duurzame groei te garanderen en een antwoord te hebben op (toekomstige) problemen. Het wordt tijd voor een blauwe revolutie.
VAN IDEE, VIA PROJECT NAAR EURO’S EN BANEN
De aarde bestaat voor meer dan zeventig procent uit water. Natuurlijke bronnen als zeeën en oceanen zijn aanjagers van de Europese economie en bieden een enorm potentieel voor innovatie en groei; kansen die tot op heden slechts mondjesmaat benut worden. Port4Innovation richt zich op het vaststellen, ontwikkelen en valoriseren van veelbelovende businessmodellen voor de maritieme en mariene economie en het ontwikkelen van duurzame bronnen voor voedingsstoffen, energie, brandstoffen en de farmaceutische- en cosmetische markt. Oplossingen die de wereld verder helpen. Verantwoord en betekenisvol.

Door binnen de (regionale) maritieme en mariene sector te vragen en onderzoeken wat de ambities zijn, waar innovatieve bedrijven naartoe willen werken en wat zij willen bereiken is een duidelijk toekomstbeeld ontstaan. De doelstellingen hebben een gemeenschappelijke overeenkomst: ze sluiten aan bij de Blue Growth-strategie van de Europese Unie, een duurzame langetermijnstrategie gericht op het ondersteunen van innovatie binnen de maritieme en mariene sector. Port4Innovation brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking, met als belangrijkste doel: werken aan een duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.

Met het innovatieve ecosysteem laten we zien waar we als regio voor staan, welke kwaliteiten we in huis hebben en ontwikkelen we concrete projecten, die bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei. Van wetenschappelijk onderzoek, via innovatie naar valorisatie. Voor deze ontwikkelingen zijn financiers nodig. Door ons gezamenlijk als krachtige, innovatieve regio te presenteren, willen we het rijk en Europa de Kop van Noord-Holland laten omarmen en onze ambities financieel versterken. We zetten de Kop op de kaart als voorbeeldregio voor de blauwe revolutie. Go big with Blue Growth.
Ontwikkeld in de Kop, wereldwijd uitgedragen
Samen ontwikkelen we waardevolle kennis, diensten en industrieën die belangrijk zijn voor ons land, Europa én de wereld. Daarmee werken we aan nieuwe duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland en innovaties die wereldwijd duurzame oplossingen creëren. Met het innovatieve ecosysteem van Port4Innovation1 laten we zien waar we als regio voor staan, welke kwaliteiten we in huis hebben en ontwikkelen we concrete projecten, die bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei. Van wetenschappelijk onderzoek, via innovatie naar valorisatie.

Deze ontwikkelingen vragen om betrokken financiers; nationale en internationale overheden, instanties en producenten, die willen investeren in een duurzame wereld. Door ons gezamenlijk als krachtige, innovatieve regio te presenteren, willen we het rijk en Europa de Kop van Noord-Holland laten omarmen en overtuigen onze ambities financieel versterken. We zetten de Kop op de kaart als voorbeeldregio voor de blauwe revolutie. Voor een duurzame toekomst en als koploper van een nieuwe wereldindustrie. Go big with Blue Growth.
Blue Growth in de Kop van Noord-Holland:
  - Maritieme innovatie: Blue Growth Centre Den Helder
  - Mariene innovatie: Blue Growth Centre Texel
  - Energietransitie: Blue Growth ‘Verduurzaming & vergroening’
  - Maritiem toerisme: Blue Growth ‘Image upgrade’
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers