Corrosie Tool

Onderhoud is één van de grootste kostenposten binnen de maritieme sector. Zeker omdat dit vooral preventief - en in veel gevallen - onnodig vroegtijdig verricht wordt. De corrosie-tool van Port4Innovation1 voorspelt op basis van slijtage onderhoudsactiviteiten, om vervanging en onderhoud efficiënter in te richten. De informatie uit deze up-to-date database vertaalt zich in de praktijk tot een kostenbesparing van liefst twintig tot veertig procent.
Lees meer

Zeewier

Zeewier biedt kansen. De ‘groente van de toekomst’ is een duurzame bron voor voeding, energie, brandstof en medicijnen. Port4Innovation1 staat aan de basis van het verwerken van deze groene grondstof en brengt samen met de aanwezige kennis binnen de Kop van Noord-Holland de ontwikkeling van zeewier in een stroomversnelling.
Lees meer

Business Support

Port4Innovation1 stoomt starters en groeiers klaar voor financiering door het aanbieden van een maatwerkadviestraject. De één-op-één-begeleiding van het maatwerkadviestraject leidt aantoonbaar tot het aantrekken van kapitaal voor duurzame initiatieven en innovatieve ideeën. Daarnaast krijgen ondernemers toegang tot de financieringsmarkt, het MCN-ecosysteem en andere regionale samenwerkingsverbanden.
LEES MEER

Blue Growth

In 2050 hebben bijna 9,5 miljard mensen wereldwijd voedsel en drinkwater nodig. Het voeden van al deze monden legt een enorme druk op onder meer de voedselproductie. Dit maakt dat we als wereld moeten nadenken over nieuwe, verantwoorde strategieën en betere technieken om een duurzame groei te garanderen en een antwoord te hebben op (toekomstige) problemen. Het wordt tijd voor een blauwe revolutie.
LEES MEER
nieuws
lees verder >
Corrosiemodelleringstool online
lees verder >
Port4Innovation1 & 
Blue Linked
lees verder >
Vervolg
Port4Innovation1 2020
bekijk Video's & presentaties>
Port4Innovation1 Aftermovie & presentaties bijeenkomst 19.12.19
bekijk film >
Port4Innovation1 & CCM/2MV

bekijk film >
Port4Innovation1 &      
The Tides
bekijk film >
Port4Innovation1 & 
Opti Innovations
bekijk film >
Port4Innovation1 & Blue Growth & Eagle Access

Lees verder >
Community of Practice Blue Innovation NZ2030 bijeenkomst Den Helder dd 25 maart 2019
Korte impressie van de bijeenkomst.
Lees verder >
Blue Growth Holland & Noordzee 2030: Community of Practice Blue Innovation NZ2030
‌‘Van krimp naar groei’
De Noordzee speelt een cruciale rol in de realisatie van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door het toenemende gebruik van de Noordzee is het eigenaarschap en de samenwerking tussen verschillende stakeholders en betrokken departementen essentieel. Daarom is het in het kader van de blauwe innovatie de ambitie om toekomstige innovatieve projecten van ondernemers, overheid, topsectoren, onderzoeksinstellingen en NGO’s bij elkaar te brengen om multi-use innovaties in, aan en op de Noordzee te stimuleren.
Lees verder >
23 NOV 2018
Vice-admiraal Kramer: ’Geen tijd meer te verliezen’
„Een sterk Den Helder; een regio Noordkop met veel werkgelegenheid, is goed voor de Koninklijke Marine”, vindt vice-admiraal Rob Kramer. Als het aan de commandant zeestrijdkrachten ligt, wordt de nieuwe generatie onderzeeboten dan ook onderhouden in Den Helder.
Lees verder >
13 SEP 2018
Primeur op Texel: kweek van inheemse platte 'waddenoester' gelukt
Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het gaat om de 'platte oester' (Ostrea edulis), een soort die al honderd jaar uit de Waddenzee is verdwenen. Het onderzoek heeft als doel om het natuurlijk herstel van de platte oesterbanken in de Waddenzee te bevorderen.
Blue Growth: de blauwe revolutie
In 2050 hebben bijna 9,5 miljard mensen wereldwijd voedsel en drinkwater nodig. Het voeden van al deze monden legt een enorme druk op onder meer de voedselproductie. Een sector die nu al onder hoogspanning staat. Dit maakt dat we als wereld moeten nadenken over nieuwe, verantwoorde strategieën en betere technieken om duurzame groei te garanderen en een antwoord te hebben op (toekomstige) uitdagingen. Natuurlijke bronnen raken uitgeput, het land raakt overvol. De zee - volledig in balans met de natuur - als bron voor voedsel en energie biedt de kansen en urgente antwoorden waar we als wereld naar op zoek zijn. Het wordt tijd voor een blauwe revolutie.
Van idee, via project naar euro’s en banen
De aarde bestaat voor meer dan zeventig procent uit water. Natuurlijke bronnen als zeeën en oceanen zijn aanjagers van de Europese economie en bieden een enorm potentieel voor innovatie en groei; kansen die tot op heden slechts mondjesmaat benut worden. Port4Innovation1 richt zich op het vaststellen, ontwikkelen en valoriseren van veelbelovende businessmodellen voor de maritieme en mariene economie en het ontwikkelen van duurzame bronnen voor voedingsstoffen, energie, brandstoffen en de farmaceutische- en cosmetische markt. Oplossingen die de wereld verder helpen. Verantwoord en betekenisvol.

Door binnen de (regionale) maritieme en mariene sector te vragen en onderzoeken wat de ambities zijn, waar innovatieve bedrijven naartoe willen werken en wat zij willen bereiken is een duidelijk toekomstbeeld ontstaan. De doelstellingen hebben een gemeenschappelijke overeenkomst: ze sluiten aan bij de Blue Growth-strategie van de Europese Unie, een duurzame langetermijnstrategie gericht op het ondersteunen van innovatie en valorisatie binnen de maritieme en mariene sector. Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt projecten in alle opzichten: inhoudelijk, operationeel en financieel. Met als belangrijkste doel: het succes van de projecten voor alle samenwerkende partners versterken en vergroten.
Ontwikkeld in de Kop, wereldwijd uitgedragen
Samen ontwikkelen we waardevolle kennis, diensten en industrieën die belangrijk zijn voor ons land, Europa én de wereld. Daarmee werken we aan nieuwe duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland en innovaties die wereldwijd duurzame oplossingen creëren. Met het innovatieve ecosysteem van Port4Innovation1 laten we zien waar we als regio voor staan, welke kwaliteiten we in huis hebben en ontwikkelen we concrete projecten, die bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei. Van wetenschappelijk onderzoek, via innovatie naar valorisatie.

Deze ontwikkelingen vragen om betrokken financiers; nationale en internationale overheden, instanties en producenten, die willen investeren in een duurzame wereld. Door ons gezamenlijk als krachtige, innovatieve regio te presenteren, willen we het rijk en Europa de Kop van Noord-Holland laten omarmen en overtuigen onze ambities financieel versterken. We zetten de Kop op de kaart als voorbeeldregio voor de blauwe revolutie. Voor een duurzame toekomst en als koploper van een nieuwe wereldindustrie. Go big with Blue Growth.
Blue Growth in de Kop van Noord-Holland:
  - Maritieme innovatie: Blue Growth Centre Den Helder
  - Mariene innovatie: Blue Growth Centre Texel
  - Energietransitie: Blue Growth ‘Verduurzaming & vergroening’
  - Maritiem toerisme: Blue Growth ‘Image upgrade’
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers