Vervolg Port4Innovation1 2020
Datum: 
juli 2020
In december 2019 is in overleg met de partners en Kansen voor West besloten dat Port4Innovation1 in de eerste helft 2020 nog een aantal deelprojecten zou afronden. 
‌Als gevolg van de Corona situatie waren er diverse activiteiten die oponthoud opliepen en aldus is in overleg met de partners en Kansen voor West besloten de projecten die daar behoefte aan hadden nog wat extra tijd te gunnen tot in het tweede halfjaar 2020.
Dat betreft de Corrosie Modellerings tool, de Salt Farm Foundation die het kweken van zeewier op land heeft opgepakt, de support van een aantal (door)startende bedrijven die door Port4Innovation1/KplusV worden ondersteund en de nieuw opgezette eco-systemen.
‌Ook het nieuwe eco-systeem consortium en project "Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek" onder de vlag van Port4Innovation1/Blauwe Polder wordt nu verder uitgewerkt.    
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers