POrt4innovation1 & 
‌opti innovations
Datum: 
11 december 2019
Port4Innovation1 ondersteunt diverse innovatieve (door) starters.
‌Eén daarvan is Opti Innovations die een grote bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, de energie transitie en de stikstof problematiek in Nederland en daarbuiten.
‌Zodra hun product CM4 wordt toegevoegd aan de (fossiele) brandstof van personen auto's, vrachtwagens, schepen en ga zo maar door, gaat het verbruik van brandstof omlaag, gaan de emissies omlaag en wordt de motor schoner, zodat de onderhoudskosten omlaag gaan.
‌Opti Innovations presenteert dit op 19 december 2019 in de Kampanje in Den Helder tijdens de Presentatie van Port4Innovation1.
‌Zie informatie op deze website onder 'Agenda'.
‌Als voorproefje alvast de video:    
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers