COrrosiemodelleringstool online
Datum: 
12 december 2020
Port4Innovation1 partners Control Union Testing & Inspecting, Endures, Vector Maintenance Management, Multimetaal en Slow Mill Sustainable Projects hebben hun project afgerond en de Corrosiemodelleringstool gelanceerd.

‌Deze corrosiemodelleringstool is een up-to-date database met waardevolle informatie over corrosie op basis van zowel theoretisch- als praktisch onderzoek, jarenlang door de partners opgebouwd. Het online portal voor bedrijven die zich richten op onderhoudsactiviteiten, maar vooral ook voor de eigenaren en operators van assets die in aanraking komen met zout water. Deze informatie draagt bij aan efficiënter, sneller en goedkoper werken en verlengt in veel gevallen de levensduur van bedrijfsbezittingen. 

‌Link naar de tool

‌Info partners Control Union, Endures en Vector
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers