Port4innovation1 & Blue linked
Datum: 
28 juli 2020
Port4Innovation1 heeft samen met partners op Texel de Stichting Blauwe Polder opgericht. 
‌Belangrijk voor Blauwe Polder, naast samenwerking met - en tussen alle vijf O's van Ondernemen, Onderzoek, Onderwijs, Overheid en Omgeving is het principe "Van wetenschap naar Vakmanschap en van Vakmanschap naar Wetenschap".
    
Blauwe Polder is één van de nieuwe eco-systemen vanuit het Port4Innovation1 EFRO project.
‌Na de zomervakantie zal de website van Blauwe Polder in de lucht komen.
‌Intussen wordt met veel partijen gewerkt aan een belangrijk project: "Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek".
Eén van de partners in dat consortium is Blue Linked B.V. die de leidende rol heeft in het Circulaire Viskweek deel van het project.
‌Om daar alvast iets meer over te kunnen vertellen ziet u hierboven een korte video waarin 
‌Blue Linked zich aan u voorstelt.

De website van Blue Linked vindt u via deze link.

Een uitgebreide video over Blue Linked van Vroege Vogels vindt u via deze link.


 
over p4I1
Port4Innovation1 brengt kennis, ervaring en netwerken uit diverse sectoren samen en versterkt samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het ontwikkelen van nieuwe trajecten en projecten en het stimuleren van innovatie, met als belangrijkste doel: werken aan duurzame economische bedrijvigheid in de Kop van Noord-Holland.
Contact
Willemsoord 30
‌1781 AS Den Helder
0031 6 20 13 31 75
info@port4innovation1.nl
LinkedIn
YouTube
partners
mede-Financiers